Subsidieadviseur met focus op WBSO-ICT en start-ups

Subsidiekansen inzichtelijk maken en het werk uit handen nemen

15 jaar ervaring


"een goed project kan ook zonder subsidie"

Dat klopt, maar ....

subsidies maken het mogelijk om innovaties en productontwikkeling te versnellen en de tijdelijke negatieve cashflows op te vangen. Subsidies zijn dan ook bedoeld voor toekomstgerichte bedrijven die investeren in ontwikkeling en innovatie.

"een gunstig onderdeel van de financiering"

......maar je moet er wel wat voor doen.

Voor veel bedrijven is dit proces lastig beheersbaar. Door het multi-disciplinaire en incidentele karakter is het efficiënt hiervoor een intermediair in te schakelen. Subsidies inzichtelijk maken en werk uit handen nemen is de basis van onze dienstverlening!

Subsidies aanvragen zo makkelijk mogelijk

Parnassa combineert de voordelen van een kleine organisatie met de kennis en contacten van de grote intermediairs.

Door jarenlange ervaring is een werkwijze ontstaan die uw inspanning en risico minimaliseert.

Uw voordeel: Meer tijd en aandacht, aantrekkelijke tarieven en optimale resultaten.