top of page

Wat zijn de beslistermijnen voor WBSO aanvragen?

De afhandeling van een WBSO/RDA aanvraag kan lang duren. Meer dan 10 weken wachten op een beoordeling is eerder regel dan uitzondering. Wat zijn de wettelijke beslis- en afhandeltermijnen?

-Voor ib-ondernemers is de uiterste beslistermijn drie maanden na de indieningsdatum. De procedure kan worden verlengd door eventuele uitgestelde (pro forma) aanvragen of door informatieverzoeken van de RVO (vragenbrieven).

-Voor inhoudingsplichtigen is de afhandeltermijn uiterlijk de laatste werkdag van de derde kalendermaand, van de periode waarover de S&O-verklaring wordt aangevraagd. De procedure kan worden verlengd door een eventuele uitgestelde (pro forma) aanvragen of door informatieverzoeken van de RVO (vragenbrieven)

- Voorbeeld: Voor een project dat per 1 januari start moet uiterlijk 30 november een aanvraag worden ingediend. Door middel van een pro-forma aanvraag is uitstel aangevraagd en de relevante projectinformatie wordt op 14 januari (de uiterste aanvultermijn) compleet gemaakt. De beoordeling zou zonder uitstel op 31 maart afgehandeld moeten zijn. Door de pro-forma aanvraag wordt de beslistermijn met zes weken geschorst tot 13 mei.

Wat te doen?

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verdeeld over verschillende beoordelaars. Eenmaal geaccepteerd en toegewezen kun je de procedures niet versnellen, doordat de beoordelaars veel aanvragen moeten verwerken en hun eigen agenda bepalen.

Uiteindelijk is het positieve resultaat en de kwaliteit van de aanvraag wat telt. Je ontvangt grosso modo dezelfde bijdragen en loopt geen subsidie mis door een langere procedure.

Je kunt de doorlooptijd wel beïnvloeden door tijdig aan te vragen en inhoudelijke vragenbrieven proberen te voorkomen. In casu, goede en concrete omschrijvingen van de voorgenomen projecten aan te leveren. Door de formele gegevens die nodig zijn bij de beoordeling tijdig en correct aan te leveren (o.a. BSN’s). Snel reageren op aanvullende informatieverzoeken van de RVO voor de beoordeling van de aanvraag.

Vragen over de afhandeling van uw aanvraag? neem contact op met Parnassa

Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page