top of page

voorwaarden wbso-ict 2018

Voorwaarden voor WBSO-projecten op het gebied van programmatuur

Projecten en werkzaamheden zijn gericht op ontwikkeling technisch nieuwe programmatuur

Binnen de WBSO-regeling wordt onderscheid gemaakt tussen ‘functioneel nieuw’ en ‘technisch nieuw’. Technisch nieuwe programmatuur is gericht op kennis en kunde ontwikkelen in plaats van alleen toepassen. Dit betekent dat er een onderzoek aspect aan zit en de beoogde werking van de programmatuur onzeker is en/of technisch afbreukrisico kent.

Om voor WBSO in aanmerking te komen moet er binnen het project beschreven ontwikkeling sprake zijn van concrete technische knelpunten die u met de reeds beschikbare methoden en technieken niet kunt oplossen. Dit moet in een project aanvraag aannemelijk gemaakt worden door technische knelpunten te benoemen en eigen oplossingsrichting te beschrijven.

Of een project in aanmerking komt hangt af van de technische probleemstelling en - nieuwheid. De technische nieuwheid geldt voor de aanvrager, maar er is wel een baseline. De activiteiten gaan in ieder geval verder dan routinematige ontwikkeling voor de aanvrager/ de standaard toolbox/ methode/ principe om het te implementeren. Hierdoor is er een technisch afbreukrisico.

Ook projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande componenten op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken zijn toegestaan. Achterliggende gedachte is dat het creëren van een goede onderliggende ICT-infrastructuur essentieel is voor het exploiteren van innovatieve dienst. Voorwaarde is dat bestaande programmatuur componenten hoofdzakelijk zelf ontwikkeld zijn en al in uw onderneming worden toegepast.

Het alleen beschrijven van modellen, het formuleren van algoritmen of het beschrijven van een architectuur zonder dat er sprake is van programmatuurontwikkeling wordt niet gerekend tot werkzaamheden aan technisch nieuwe programmatuur. Ontwikkeling vindt plaats tot het moment waarop het werkingsprincipe is aangetoond en de implementatiefase ingaat.

Bijdrage en subsidievoordeel

De WBSO-bijdrage in 2018 bedraagt 31%, over de eerste 350k S&O loonsom en 14% over het meerdere. Voor technostarters geldt een percentage van 40% over de eerste € 350.000.

De Subsidiegrondslag is opgebouwd uit een looncomponent, gebaseerd op het aantal begrootte S&O uren vermenigvuldigd met het S&O uurloon en een kostencomponent, voor overige kosten en uitgaven aan het ontwikkelingsproject. Dit laatste kan worden bepaald op basis van een forfaitaire berekening óf op basis van begrootte kosten en uitgaven.


Voor een zelfstandige ondernemer is de S&O aftrek voor 2017 vastgesteld op €12.484 dat in mindering gebracht kan worden op de belastbare winst uit de onderneming. Een technostarter komt voor een extra S&O aftrek in aanmerking van €6.245.

Comments


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page