top of page

Prinsjesdag 2016: Integratie WBSO en RDA

Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. De belangrijkste wijziging is dat de fiscale innovatie instrumenten S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Het ministerie stelt in 2016 € 1.143 miljoen beschikbaar (1032 in 2015). De belangrijkste wijzigingen staan hieronder. Meer weten? Neem dan contact op met Parnassa Subsidieadvies.

Subsidiepercentages en -bedragen

• het percentage van de 1e schijf is 32% • het percentage van de 1e schijf voor starters is 40% • de bovengrens van de 1e schijf gaat van € 250.000 naar € 350.000 • het percentage voor de 2e schijf is 16% • het plafond, de maximale bijdrage per fiscale eenheid komt te vervallen. • de zelfstandigenaftrek wordt € 12.484, de extra startersaftrek € 6.245

Wijzigingen in de WBSO

WBSO voor 2 soorten innovatieve projecten: technisch-wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kunt u in 2016 geen WBSO meer aanvragen.

Een aantal begrippen uit de RDA opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Ook is een aantal bestaande begrippen in de WBSO gewijzigd.

Het begrip S&O-inhoudingsplichtige is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO is gericht op bedrijven en niet publieke kennisinstellingen.

Het begrip programmatuur is aangepast om te verduidelijken dat de WBSO bedoeld is voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur en niet voor het ontwerpen van nieuwe systemen.

Meer zekerheid over fiscale voordeel van overige R&D kosten

In 2016 kunnen bedrijven voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Dit biedt bedrijven meer zekerheid over het exacte fiscale voordeel en de mogelijkheden om dit voordeel te benutten.

Het totale fiscale voordeel in de beschikking kunnen ondernemers volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de winstbelasting

De mogelijke kosten en uitgaven die kunnen worden opgevoerd zijn niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de oude RDA regeling. Kosten moeten uitsluitend toerekenbaar zijn en investeringen na rato.

Forfaitaire kosten binnen de WBSO

Keuze: forfait of werkelijke kosten en uitgaven. Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.

Het forfaitaire bedrag wordt onder de nieuwe regeling vastgesteld op € 10 per S&O-uur. Omdat het forfait onder de eerste schijf van de vernieuwde regeling valt (32% in plaats van het huidige RDA-voordeel van 15% bij een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25%), levert dit per S&O-uur een voordeel op dat vergelijkbaar is met het huidige forfait van de RDA.

Onder de vernieuwde regeling krijgen bedrijven die het forfait kiezen de €10 per S&O-uur ook voor maximaal 1800 S&O-uren. Bedrijven die verwachten per uur hogere kosten en uitgaven te hebben dan €10 per S&O-uur, kunnen bij aanvraag van de WBSO ervoor kiezen werkelijke kosten en uitgaven op te voeren.

Uitbreiding met algemene kosten. Naast kosten en uitgaven die kenmerkend zijn voor bepaalde vormen van S&O, zijn er kosten die bij alle bedrijven terugkomen. Bijvoorbeeld kosten voor huisvesting (panden waar S&O wordt verricht, gas, water, elektra enz.) en werkplekken (bureaus, computers enz.).

Het forfait wordt uitgebreid met een forfait van € 4 per uur voor zover de S&O-uren de 1800 per kalenderjaar overschrijden. Daardoor kunnen ook bedrijven die meer dan 1800 S&O-uren per kalenderjaar maken, gebruikmaken van het forfait. Dit is vooral interessant voor bedrijven die geen of nauwelijks andere kosten hebben dan de algemene kosten.

ShareShare Prinsjesdag 2016: samenvoeging WBSO en RDA

Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page